Ronald Reagan o libertarijanizmu kao jezgru njegove filozofije

“Mislim da je jezgro moje filozofije mnogo više libertarijanizam, "Reagan navodi u prekovremenom intervjuu u emisiji 60 minuta. "Uvijek je bilo tako." Izvor: The Classic Liberal YouTube kanal.

Video: 

Media Matters konferencija u Beogradu

Datum: 
Saturday, 25 March, 2017 - 10:00

Poštovani,

Zadovoljstvo nam je da Vas pozovemo na prvu Media Matters konferenciju
koja će se 25.3.2017. održati u hotelu Metropol Palace. Konferenciju
organizujemo u saradnji sa međunarodnom mrežom studentskih organizacija
Students for Liberty  i američkom fondacijom Atlas Network , a cilj joj
je da široj javnosti pruži uvid u značaj i stanje novinarstva i slobode
medija u Srbiji, kao i da omogući povezivanje između studenata
novinarstva i mladih novinara sa jedne i relevantnih aktera iz medijske
sfere sa druge strane.

U okviru konferencije su planirane tri panel diskusije koje će se baviti

Manja je šteta od heroina nego od socijalne države

Kad netko u obitelji konzumira heroin onda drugi članovi obitelji vide razorne posljedice istog i taj im ukućanin postane primjer svega što ne valja. Svi koji ne žele završiti loše upiru prstom u njega kao onoga tko je završio loše i on im postane opomena.

Međutim kada netko prima socijalnu pomoć onda povuče i druge iz svoje obitelji za sobom, uključujući i svoju djecu. Tako se stvara začarani krug, gdje je primanje socijalne pomoći stil života, koji se prenosi s generacije na generaciju. Djeca takvih roditelja i sama imaju tendenciju nastaviti lošu praksu svojih roditelja.

The European Union has no future at all in its current form - Nigel Farage

“Mr Verhofstadt this morning said that people want more Europe; they don’t, the people want less Europe. And we see this again and again when people have referendums and they reject aspects of EU membership.” Nigel Farage, European Parliament, Strasbourg, 14 February 2017. Source: europarl YouTube channel.

Video: 

Evropska unija nema budućnost u svom sadašnjem obliku - Nigel Farage

"Gospodin Verhofstadt je jutros rekao da ljudi žele više Evrope; oni to ne žele, ljudi žele manje Evrope. I mi to vidimo iznova svaki put kada ljudi izlaze na referendume i odbacuju aspekte članstva EU." Nigel Farage, Evropski parlament, Strazburg, 14. februar, 2017. Izvor: europarl YouTube kanal.

Video: 

Socialism fails because government can't determine market values

Socialism fails because government can't determine market values.

Socialism fails because government can't determine market values

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti.

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti

When applied consistently, many tenets of good parenting lead straight to libertarianism - Nathaniel Branden

“What we are up against, as I see it, is the challenge of helping people to understand that many of the tenets that the best parents would teach their children, applied politically, would lead straight to libertarianism.” A part from a lecture on Self-esteem and libertarianism by Nathaniel Branden, given at a Libertarian Party of California event in 2000. Source: Libertarianism.org YouTube channel.

Video: 

Kada se primjenjuju konzistentno, mnoga načela dobrog roditeljstva vode pravo u libertarijanizam - Nathaniel Branden

“Ono sa čime se suočavamo, kako to ja vidim, je izazov da se pomogne ljudima da shvate da mnogi od osnovnih principa kojima najbolji roditelji uče svoju djecu, ako su primijenjeni politički, bi vodili pravo u libertarijanizam.” Isječak iz lekcije Nathaniela Brandena o samopouzdanju i libertarijanizmu, na okupljanju Libertarijanske stranke Kalifornije, 2000. godine. Izvor: Libertarianism.org YouTube kanal.

Video: 

Hank Rearden: Draw My Life

The inspiring story of Hank Rearden like you’ve never seen before. Watch his journey unfold. Source: Atlas Society YouTube channel.

Video: