Yaron Brook - Nema proizvodnje bez kapitalista

Yaron Brook objašnjava zašto nema proizvodnje bez kapitalista. "Banke stvaraju radna mjesta (posao). One trebaju nekog ko ima ideju, potreban im je preduzetnik, ali sam preduzetnik ne može da stvori radna mjesta. Radna mjesta se kreiraju sa kombinacijom ideja i novca, ideja i financija."

Video: 

Yaron Brook - Why There is no Production Without the Capitalists

Yaron Brook explains why there is no production without the capitalists.

Video: 

Trump on the World Economic Forum in Davos Explains his Economic Reforms

Trump on the World Economic Forum in Davos Explains his Economic Reforms and invites businesses to invest in the United States.

Video: 

Trump na Svjetskom ekonomskom forumu objašnjava svoje ekonomske reforme

Donald Trump na Svjetskom ekonomskom forumu u Davosu objašnjava svoje ekonomske reforme i efekat koji one donose američkoj ekonmiji, te poziva biznise širom svijeta na investiranje u Sjedinjenim Američkim Državama.

Transkript:

Video: 

Milton Friedman on Minimum Wage

It is immoral to say that people with low skills are not allowed to work.  Milton Friedman discusses the effects of minimum wage, dispelling the myth that it is a good thing.

Video: 

Milton Friedman – Zakon o minimalnoj plaći

Nemoralno je reći da ljudima sa niskim kvalifikacijama nije dozvoljeno da rade. Milton Friedman govori o efektima minimalne plaće, razbijajući mit da je to dobra stvar.

Video: 

Translating Capitalism and Freedom by Milton Friedman into Bosnian language

Capitalism and Freedom represent the best and most famous book by Milton Friedman. This book has been printed several million times and translated into various languages. Sadly, it was never translated into Bosnian. For that reason, there was no culture of liberty in Bosnia and Herzegovina.The Libertarian Association "Multi" wants to change this and that's why we are asking for $ 4,000. We will deliver the books on all the Bosnian universities, as well as give it to domestic opinion leaders.

Link: 
https://www.indiegogo.com/projects/translating-capitalism-and-freedom-by-m-friedman/x/18039883#/

Video:

Video: 

Crowdfunding kampanja za prevod knjige “Kapitalizam i sloboda” na bosanski jezik

Pokrenuta kampanja za prevod knjige “Kapitalizam i slobodu” na bosanski 
jezik

Udruženje “Multi” iz Tuzle je pokrenulo crowdfunding kampanju za prevod 
knjige “Kapitalizam i sloboda” na bosanski jezik. Riječ je o projektu 
koje će rezultirati prvim izdanjem ove knjige u Bosni i Hercegovini. Cilj je 
da se putem pokrenute kampanje dostigne cifra od 4.000 američkih dolara, 
koliko je potrebno za prevod, štampu, izdavanje i promociju knjige.

“Sa 4000 dolara podrške, uradit ćemo prevod knjige Kapitalizam i sloboda 
na bosanski jezik. Knjiga će se štampati i izdati u našoj organizaciji, te 
ćemo organizovati nekoliko promocija u najvećih gradovima Bosne i 
Hercegovine. Ono što je najvažnije je da će se knjiga podijeliti 

Video: 

Ayn Rand on the Value of Businessmen

In this short clip from a longer interview with James McConnel in 1961., Ayn Rand describes the role of businessmen in a modern society, and specifically their role in the enormous rise in standard of living seen in the nineteenth century.

Video: 

Ayn Rand o značaju preduzetnika

U ovom kratkom odlomku iz dužeg intervjua sa James McConnel-om iz 1961., Ayn Rand opisuje ulogu biznismena u modernom društvu, a posebno njihovu ulogu u ogromnom porastu standarda života koji se desio u 19. stoljeću.

Video: