Volontiraj

U skladu sa našom misijom i libertarijanskim principima koji nas obavezuju na djelovanje isklučivo putem volonterskog rada i oskudnog privatnog financiranja, projekat Sloboda i Prosperitet TV je u velikoj potrebi za talentovanim i vrijednim volonterima da pomognu u razvijanju naše organizacije i širenju ideja individualizma i minimalne vlade u svim zemljama regiona.

Sljedeće su neke od aktivnosti putem kojih se možete uključiti u naš rad:

Istraživanje: istraživanje, prikupljanje, i organiziranje informacija vezane za aktuelne političke teme i vladine zakone.

Pisanje/blogiranje: pisanje kolumni i video scenarija o aktuelnim temama i državnim problemima na maternjem (Srpski, Hrvatski, Bosanski, Slovenski, Makedonski) i Engleskom jeziku.

Prevođenje stranih sadržaja: veliki dio našeg istražnog materijala i publikacija dolazi od stranih izvora, na engleskom jeziku koji trebaju biti prevedeni. Mi takođe nastojimo da sve naše vlastite publikacije prevedemo na engleski jezik, i tako doprinesemo libertijanskom pokretu u svijetu. Zbog tih razloga imamo veliku potrebu za volonterima sa dobrim vladanjem engleskim jezikom i vještinom njegova prevođenja. Prevodioci takođe trebaju imati solidne vještine u pismenom izražavanju na maternjem jeziku. Vladanje kompjuterom i nekim tekstovnim programom je obavezno.

Uređivanje titlova: ubacivanje prevedenih titlova u video klipove. Potrebni su pojedinci sa dobrim vladanjem engleskog i maternjeg jezika i da znaju koristiti softver za umetanje teksta u video zapise (caption editing software).

Uređivanje medija: uređivanje, sastavljanje, i publiciranje audio-visualnih sadržaja. Potrebni su pojedinci koji imaju radno poznavanje engleskog jezika, dobro vladaju kompjuterima, poznaju Internet, YouTube, audio i video editing softvere, i kreativni su i organizirani.

Snimanje audiovizuelnih materijala: snimanje kadrova za potrebe multimedijskih projekata (kratki dokumentarci, intervjui, i slicno).

Grafička obrada: dizajniranje i kreiranje logotipa, banera, brošura, i slika za potrebe našeg vebsajta, društvenih medija, i za ostale publikacije i aktivnosti.

Marketing u društvenim medijima: marketing i širenje naših sadržaja putem društvenih medija poput Facebook-a, Twitter-a, blogova, i foruma.

Promocija libertarijanizma na univerzitetima: širenje libertarijanskih ideja na fakultetima zemalja regiona. Potrebni su pojedinci koji su upisani i pohađaju punu nastavu na svojim univerzitetima, i koji posjeduju dobre komunikacijske i organizacione vještine.

Komuniciranje s javnošću: održavanje odnosa s javnošću (strukture vlasti, mediji, privatni sektor)

Vebsajt moderacija: održavanje, moderacija, i organiziranje sadržaja našeg sajta i foruma. Potrebni su pouzdani i organizirani pojedinci sa radnim iskustvom u upravljanju veb sajtovima i sa dobrim poznavanjem engleskog jezika.

Molimo sve koji su zainteresirani i žele biti dio našeg tima da nam se jave putem kontakt formulara. Zahvaljujemo!

Napomena:  Sloboda i Prosperitet TV volonterski rad podrazumijeva kao dobro radno iskustvo, i stoga rezervišemo pravo da nagradimo vrijedne i uspješne volontere sa pismima preporuka u svrhu zapošljavanja, apliciranja za školarine i grantove, i slično.