Hank Rearden - moj život u crtežima

Inspirativna priča o Hanku Reardenu kao što je nikada prije niste vidjeli. Pogledajte avanturu njegovog života u crtežima. Izvor: Atlas Society YouTube kanal.

Transkript:

Video: 

Hrvatska je ekonomski najrazvijenija zemlja Europe

Hrvatska je ekonomski najrazvijenija zemlja Europe. Zvuči kao nešto u što moramo prvo sebe uvjeriti. Gledajući njezin potencijal, ona doista to može postati. Ne postoji važnija pretpostavka razvoja ekonomije od optimizma. Optimizam je varijabla koja nedostaje našem kalimerskom (uvijek je kriv netko drugi) mentalitetu. Treba stalno imati na pameti da je vrijeme jedini resurs kojeg više nemamo. Koji su to resursi koji Hrvatsku čine najboljom ili koje ima, a ne koristi njihov puni potencijal?

What Does a Politician Mean When They Say They're Pro Business? - Learn Liberty

“Pro-Business” can mean a few different things when it comes out of politicians’ mouths. It could mean they want to let free markets create as many jobs and opportunities as possible, or it could mean they want to treat the economy like a machine, pulling levers and pushing buttons to pick winners and losers. Mercatus Senior Research Fellow Matthew D. Mitchell explains. Source: LearnLiberty.org

Video: 

Šta to znači kada političari kažu da su pro-biznis orjentirani? - Learn Liberty

“Pro-Biznis” može značiti nekoliko različitih stvari kada izađe iz usta političara. To bi moglo značiti da žele da dozvole slobodnom tržištu da stvara što je više moguće radnih mjesta, ili bi moglo značiti da žele da tretiraju ekonomiju kao mašinu, da povlačenjem poluga i pritiskanjem tastera biraju dobitnike i gubitnike. Mercatusov viši naučni saradnik Matthew D. Mitchell objašnjava. Izvor: LearnLiberty.org

Video: 

Liberty and Slavery - Charity and socialism

Charity = liberty.

Here, let me help!
Thanks for helping!

Socialism = slavery.

If I vote for you, can we get more?
Yes, we can!
 

Liberty and Slavery - Charity and socialism

Sloboda i ropstvo - darežljivost i socijalizam

Darežljivost = sloboda.

Dopusti da ti pomognem!
Hvala na pomoći!

Socijalizam = ropstvo.

Ako glasam za tebe, možemo li dobiti više?
Da, možemo!
 

Sloboda i ropstvo - darežljivost i socijalizam

5 dodatnih mitova o ekonomiji koji još uvijek nisu izumrli

5 dodatnih mitova o ekonomiji koji još uvijek nisu izumrli

Autor: Corey Iacono

Upravne pristojbe - Centar za javne politike i ekonomske analize

Ukinimo pristojbe biljege izložimo u filatelističke muzeje – jasna je poruka Centra za javne politike i ekonomske analize (CEA).

 
Petar Vušković ispred Centra za javne politike i ekonomske analize za emisiju Informer (NOVA TV)

Jasno je da u Hrvatskoj postoji visoka porezna presija, jasno je da i nova kozmetička porezna reforma neće potaknuti značajnije investicijsku klimu. Jasno je da poslovanje poslovnih subjekata dodatno kompliciraju administrativne procedure, međutim ostaje nejasno što poslovni subjekti plaćaju kad plaćaju upravne pristojbe.

Video: 

Po čemu je Texas poseban i što možemo naučiti

Po čemu je Texas poseban i što možemo naučiti. Prvo Texas, zauvijek Texas.

Petar Vušković, Potpredsjednik Centra za javne politike i ekonomske analize

Izvor: Centar za javne politike i ekonomske analize (CEA)

The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits

Author: Milton Friedman

Source: University of Boulder Colorado website

The New York Times Magazine, September 13, 1970. Copyright @ 1970 by The New York Times Company.