Tata, zašto moram da idem u školu?

Tata, zašto moram da idem u školu?

Zato da možeš biti doktriniran u dozvoljeno stanje homogenog morona koji ne umije da misli van dopuštene mudrosti.  Ti ćeš učiti da ponavljaš informacije umjesto kako da misliš za sebe, tako da ne postaneš prijetnja za status kvo. Kada maturiraš dobićeš posao i plaćati poreze, kako bi doprinijeo u održavanju korporativnog sistema najamnog ropstva tvojim političkim gospodarima.

Tata, zašto moram da idem u školu?

Naplata potraživanje predstavlja velik pothvat za poduzeća

Naplata potraživanja predstavlja velik pothvat za poduzeća, ukoliko ne uspiju naplatiti svoja potraživanja normalnim uzajamnim tržišnim odnosima. Ostaje im naplata potraživanja preko sudskih sporova koji su skupi i dugotrajni. U tim slučajevima poduzetniku se vrlo često više isplati otpisati nego voditi dug sudski spor. Sasvim je jasno da likvidnost predstavlja krvotok koji ubrzava ili usporava hrvatsko gospodarstvo.

Video: 

You can tell a lot about a person by how they view libertarians

Author: Joe Kent

Original source: Liberty International

As a libertarian, I’ve noticed something about my friends.

Often, the way people view me says more about them than it does about me.

For example, it’s a pretty good bet that if someone calls me a, “right-winger,” they are most likely a left-winger.

Likewise, the only people who call me a, “left-winger,” are usually right-wingers.

Moguće je naučiti mnogo o osobi po tome kako ona gleda na libertarijance

Autor: Joe Kent

Originalni izvor: Liberty International

Kao libertarijanac, primijetio sam nešto o svojim prijateljima.

Često, način na koji ljudi gledaju mene zapravo govori više o njima nego o meni.

Na primjer, prilično je sigurno da ako me neko zove, "desničarom", da je on najvjerovatnije ljevičar.

Why Fraud Happens in Brussels

“It's not that the European Union attracts bad people, of course it attracts some bad people like everyone else, it's that there is such a distance between people and decision makers. There is such a tenuous link between taxation, representation, and expenditure that the system encourages at best negligent spending and at worst straightforward graft. Solution, of course, is to push powers downwards and outwards to national and local authorities, or better yet, to individual citizens.” Daniel Hannan, European Parliament, Strasbourg, November 17th, 2016. Source: DanHannan YouTube channel.
 

Video: 

Zašto se u Briselu dešava korupcija

“Nije da Evropska unija privlači loše ljude, naravno da privlači neke loše ljude kao i svi ostali, ali da postoji takva distanca između ljudi i donosioca odluka. Postoji takva slaba veza između oporezivanja, predstavljanja, i potrošnje tako da sistem u najboljem slučaju podstiče nemarnu potrošnju a u najgorem slučaju direktnu korupciju. Rješenje, naravno, je da guramo ovlašćenja nadole i van na nacionalne i lokalne vlasti, ili još bolje, na pojedinačne građane.” Daniel Hannan, Evropski parlament, Strazburg, 17. novembar, 2016.

Video: 

Mit o uspješnosti Jugoslavije

Ovaj video namijenjen je svima nama, a posebno onima koji misle da je jugoslovenska ekonomija za vrijeme Tita bila izgrađena na stabilnim temeljima. Ako pogledamo i analiziramo ekonomske pokazatelje, moramo priznati da je ideja o robusnosti jugoslovenske ekonomije bila iluzija i da je “blagostanje” o kojem mnogi jugonostalgičari danas govore bilo pozajmljeno na račun budućih generacija.

 
Izvor: YouTube.
 
Video: 

Milton Friedman About Subsidies

“You know you could have a great employment in the city of Logan, Utah, of people growing bananas in hot houses. If we had a high enough tariff on the import of bananas, it could become profitable to build hot houses and grow bananas in hot houses. That would give employment. Would that be a sensible thing to do? If that isn’t sensible than neither is it sensible to artificially restrict the import of steel.” This video clip is an excerpt from Milton Friedman’s lecture to the University of Utah in 1978.

Video: 

Milton Friedman o subvencijama u privredi

“Na primjer, mogli biste imati veliki stepen zaposlenosti u gradu Logan u državi Utah, gdje bi ljudi uzgajali banane u toplim staklenicima. Ako bi imali dovoljno visoku tarifu na uvoz banana, onda bi moglo da postane profitabilno za izgradnju zagrijavanih staklenika i uzgoj banana u toplim staklenicima. To bi proizvelo radna mjesta. Da li je to razumna stvar? Ako to nije razumno, onda nije razumno ni vještački ograničiti uvoz čelika.” Ovaj video klip je isječak iz predavanja Miltona Friedmana na Univerzitetu Utah. 1978.

Video: 

Govor Ivana Pernara o vanjskoj politici Hrvatske

Ivan Pernar u Hrvatskom saboru govori o Hrvatskoj spoljnoj politici, EU i NATO.

Video: