Evropska unija nema budućnost u svom sadašnjem obliku - Nigel Farage

"Gospodin Verhofstadt je jutros rekao da ljudi žele više Evrope; oni to ne žele, ljudi žele manje Evrope. I mi to vidimo iznova svaki put kada ljudi izlaze na referendume i odbacuju aspekte članstva EU." Nigel Farage, Evropski parlament, Strazburg, 14. februar, 2017. Izvor: europarl YouTube kanal.

Video: 

Socialism fails because government can't determine market values

Socialism fails because government can't determine market values.

Socialism fails because government can't determine market values

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti.

Socijalizam ne funkcioniše zato što država može određivati tržišne vrijednosti

When applied consistently, many tenets of good parenting lead straight to libertarianism - Nathaniel Branden

“What we are up against, as I see it, is the challenge of helping people to understand that many of the tenets that the best parents would teach their children, applied politically, would lead straight to libertarianism.” A part from a lecture on Self-esteem and libertarianism by Nathaniel Branden, given at a Libertarian Party of California event in 2000. Source: Libertarianism.org YouTube channel.

Video: 

Kada se primjenjuju konzistentno, mnoga načela dobrog roditeljstva vode pravo u libertarijanizam - Nathaniel Branden

“Ono sa čime se suočavamo, kako to ja vidim, je izazov da se pomogne ljudima da shvate da mnogi od osnovnih principa kojima najbolji roditelji uče svoju djecu, ako su primijenjeni politički, bi vodili pravo u libertarijanizam.” Isječak iz lekcije Nathaniela Brandena o samopouzdanju i libertarijanizmu, na okupljanju Libertarijanske stranke Kalifornije, 2000. godine. Izvor: Libertarianism.org YouTube kanal.

Video: 

Hank Rearden: Draw My Life

The inspiring story of Hank Rearden like you’ve never seen before. Watch his journey unfold. Source: Atlas Society YouTube channel.

Video: 

Hank Rearden - moj život u crtežima

Inspirativna priča o Hanku Reardenu kao što je nikada prije niste vidjeli. Pogledajte avanturu njegovog života u crtežima. Izvor: Atlas Society YouTube kanal.

Transkript:

Video: 

Hrvatska je ekonomski najrazvijenija zemlja Europe

Hrvatska je ekonomski najrazvijenija zemlja Europe. Zvuči kao nešto u što moramo prvo sebe uvjeriti. Gledajući njezin potencijal, ona doista to može postati. Ne postoji važnija pretpostavka razvoja ekonomije od optimizma. Optimizam je varijabla koja nedostaje našem kalimerskom (uvijek je kriv netko drugi) mentalitetu. Treba stalno imati na pameti da je vrijeme jedini resurs kojeg više nemamo. Koji su to resursi koji Hrvatsku čine najboljom ili koje ima, a ne koristi njihov puni potencijal?

What Does a Politician Mean When They Say They're Pro Business? - Learn Liberty

“Pro-Business” can mean a few different things when it comes out of politicians’ mouths. It could mean they want to let free markets create as many jobs and opportunities as possible, or it could mean they want to treat the economy like a machine, pulling levers and pushing buttons to pick winners and losers. Mercatus Senior Research Fellow Matthew D. Mitchell explains. Source: LearnLiberty.org

Video: 

Šta to znači kada političari kažu da su pro-biznis orjentirani? - Learn Liberty

“Pro-Biznis” može značiti nekoliko različitih stvari kada izađe iz usta političara. To bi moglo značiti da žele da dozvole slobodnom tržištu da stvara što je više moguće radnih mjesta, ili bi moglo značiti da žele da tretiraju ekonomiju kao mašinu, da povlačenjem poluga i pritiskanjem tastera biraju dobitnike i gubitnike. Mercatusov viši naučni saradnik Matthew D. Mitchell objašnjava. Izvor: LearnLiberty.org

Video: