Yaron Brook Gives an Epic Answer on Chinese "Sweatshops"

At England’s Exeter College, Yaron Brook, Executive Director of the Ayn Rand Institute powerfully and compellingly answers a student's question of: “Don’t Western countries hurt poor workers in developing countries by paying them too little?”

Video: 

Izrabljivanje radnika u sweatshop korporacijama

Na Exeter univerzitetu u Engleskoj, izvršni direktor Ayn Rand instituta, Yaron Brook, snažno i uvjerljivo odgovara na studentovo pitanje o sweatshopovima: “Zar mizerno plaćanje rada u sweatshop korporacijama u zemljama u razvoju od strane zapadnih zemalja nije izrabljivanje siromašnih radnika?”

Video: 

The difference between public and private sector

The difference between public and private sector

The difference between public and private sector

Razlika između privatnog i javnog sektora

Razlika između privatnog i javnog sektora

Razlika između privatnog i javnog sektora

Hans Hermann Hoppe: How Would a Private law Society function

An excerpt of Hans-Hermann Hoppe's second talk at the Mises Seminar in Sydney (http://www.mises.org.au/), entitled "A Private Law Society".

Video: 

Kako bi funkcionirao idealni pravosudni sustav

"Ukoliko bih želio sažeti u jednu riječ ključnu razliku i ključnu prednost takmičarske sigurnosne industrije usporedno s trenutnom etatističkom praksom, ta bi riječ bila "UGOVOR"." Odlomak iz govora Hans-Hermann Hoppe-a na Mises seminaru u Sidneju, u kojem objašnjava on kako bi funkcionirao privatni pravosudni sistem.

Video: 

Ron Paul - Suprotstavimo se fašizmu desnice i ljevice

autor Ron Paul

Nakon nedavnih sukoba između grupe alt-right (alternativna desnica) i grupe Antifa, neki libertarijanci su raspravljali koju grupu oni trebaju da podrže. Odgovor je jednostavan: nijednu. Alt-right i njeihovi ljevičarski protivnici su dvije strane istog autoritarnog novčića.

Daniel Hannan - The EU Racket

Mr President, it is always about the money, is it not. How much time we spend in this Chamber talking about transfers of cash! We never think about the debilitating effect it can have on individuals, on whole professions, consultants and contractors, and the people who have learned how to make a living out of the Brussels institution, even on whole nations who are encouraged to look beyond their borders for every rise in life. Implementation of the European Fund for Strategic Investments, European Parliament, Thursday, 15 June 2017 – Strasbourg. Source: DanHannan YouTube channel.

Video: 

Daniel Hannan - EU reket

Gospodine predsjedniče, uvijek se radi o novcu, zar ne. Koliko vremena provodimo u ovoj komori govoreći o transferima novca! Mi nikada ne razmišljamo o onesposobljavajućem efektu koje to može imati na pojedince, na čitave profesije, konsultanate i izvođače radova, i na ljude koji su naučili kako da žive od briselskih institucija, čak i na čitave nacije koje su podstaknute da gledaju dalje od svojih granica za svaki uspon u životu. Debata: Implementacija evropskog fonda za strateške investicije, Evropski parament, Strazburg, 15. juni, 2017.

Video: