Ovakve porezne reforme trebamo

Izvod iz republikanske debate za predsjednika 2012 godine.

VODITELJ: Ajmo postaviti pitanje o *zadržavanju* novca. Za sve kandidate. Koja je najviša stopa poreza na dohodak koju bi bilo koji Amerikanac trebao plaćati? Tražimo broj.

RICK PERRY: Flat tax. 20%. Jednostavno. Neka bude jednostavno.

RICK SANTORUM: Moj plan ima dvije stope, 10% i 28%, koja je bila najviša stopa nakon što je Ronald Reagan srezao poreze.

MITT ROMNEY: Volio bih ju spustiti na 25%, no trenutno je 35%, tako da bolje plaćajte ono što je zakonski naređeno. No u konačnici, ajmo ju spustiti što niže, bilo to 20% ili 25%, ali plaćati više od 25%, po meni uzima previše novca iz naših džepova.

Video: 

How many people could fed for the money it takes to buy a sports a car?

A guy looked at my Corvette the other day and said I wonder how many people could have been fed for the money that sports car cost.
 

I replied I am not sure, it fed a lot of families in Bowling Green, Kentucky who built it, it fed the people who make the tires, it fed the people who made the components that went into it, it fed the people in the copper mine who mined the copper for the wires, it fed people in Decatur IL. at Caterpillar who make the trucks that haul the copper ore. It fed the trucking people who hauled it from the plant to the dealer and fed the people working at the dealership and their families. BUT,... I have to admit, I guess I really don't know how many people it fed.
 

Koliko ljudi može nahraniti novac kojim je kupljen skupi sportski automobil?

Prije neki dan jedan tip je gledajući u moju Korvetu rekao: "Pitam se koliko ljudi je moglo biti nahranjeno za sav novac koliko košta taj sportski automobil."

Odgovorio sam mu kako nisam siguran, te da je taj novac nahranio mnogo porodica u gradu Bowling Green u Kentakiju, gdje je automobil proizveden, da je nahranio ljude koji su proizveli gume, da je nahranio ljude koji su proizveli komponente koji su ugrađeni u taj automobil, da je nahranio ljude u rudniku bakra koji su kopali rudu bakra za žice, da je nahranio ljude u gradu Decatur i Ilinoisu u kompaniji Caterpillar koji je proizveo kamione za prevoženje rude bakra. Taj novac je nahranio ljude koji su transportovali taj automobil iz fabrike do dilera i nahranio ljude koji rade kod dilera, kao i njihove porodice. ALI, ... moram da priznam da zaista ne znam koliko ljudi je taj novac nahranio.

Milton Friedman - The Free Lunch Myth

Milton Friedman anayzes the myth that the government can provide goods and services at no one's expense.

Video: 

Milton Friedman - Mit o besplatnom ručku

Milton Friedman analizira mit da država može pružiti proizvode i usluge na ničiji trošak.

Video: 

Healthcare Is Not a Right

US senator Rand Paul explains why healthcare is not a human right, by arguing that no one owns the labor of another person. "If I’m a physician in your community and you say you have a right to health care, do you have a right to beat down my door with the police, escort me away and force me to take care of you? That’s ultimately what the right to free health care would be. If you believe in a right to health care, you’re believing in basically the use of force to conscript someone to do your bidding."

Video: 

Zdravstvena zaštita nije ljudsko pravo

Doktor medicine i američki senator Rand Paul objašnjava zašto zdravstvena zaštita nije ljudsko pravo, izlažući stav da niko ne posjeduje trud drugih ljudi. "Ako sam ja ljekar u vašoj zajednici i vi kažete da imate pravo na zdravstvenu zaštitu, da li imate pravo pozvati policiju da razvali moja kućna vrata, istjerati me na ulicu i natjerati me da se brinem o vama? To je na kraju ono što bi bilo pravo na besplatnu zdravstvenu zaštitu. Ako vjerujete u pravo na zdravstvenu zaštitu, vi time u osnovi vjerujete u upotrebu sile da se obvezuje neko dugi da izvršava vaše komande."

Video: 

Which states and territories have the wealthiest people?

“Ever since I've been in this chamber, I've been told that the flow of history is towards federalization and the big blocks like the European Union, but I've got to say there is no evidence for it. In 1946 there were 76 independent countries, today there are 195. The tide is flowing the other way.” Daniel Hannan, European Parliament, July 3, 2017. Source: DanHannan YouTube channel.

Transcript:

Thank you Mr. Deputy Speaker.

Video: 

Koje države i teritorije imaju najbogatije ljude?

“Otkako sam postao član ovog doma, rečeno mi je da tok istorije ide prema federalizaciji i velikim blokovima, poput Evropske unije, ali ja moram da kažem da za to nema dokaza. Godine 1946. u svijetu je bilo 76 nezavisnih zemalja, danas ih postoje 195. Trend ide u suprotnom smjeru.” Daniel Hannan, Evropski parlament, 3. juli, 2017.

Video: 

Milton Friedman - Who Benefits From Licensing?

Professor Milton Friedman identifies the beneficiaries of licensing requirements. “Of course, you might say that the plumbers know better than anybody else why the customers need protection, but I doubt very much that that's why they are down at the state house. They are down there because they want to be protected against “unfair” competition. You know what unfair competition is. It's anybody who charges less than you do.”

Video: