Hans Hermann Hoppe: How Would a Private law Society function

An excerpt of Hans-Hermann Hoppe's second talk at the Mises Seminar in Sydney (http://www.mises.org.au/), entitled "A Private Law Society".

Video: 

Kako bi funkcionirao idealni pravosudni sustav

"Ukoliko bih želio sažeti u jednu riječ ključnu razliku i ključnu prednost takmičarske sigurnosne industrije usporedno s trenutnom etatističkom praksom, ta bi riječ bila "UGOVOR"." Odlomak iz govora Hans-Hermann Hoppe-a na Mises seminaru u Sidneju, u kojem objašnjava on kako bi funkcionirao privatni pravosudni sistem.

Video: 

Ron Paul - Suprotstavimo se fašizmu desnice i ljevice

autor Ron Paul

Nakon nedavnih sukoba između grupe alt-right (alternativna desnica) i grupe Antifa, neki libertarijanci su raspravljali koju grupu oni trebaju da podrže. Odgovor je jednostavan: nijednu. Alt-right i njeihovi ljevičarski protivnici su dvije strane istog autoritarnog novčića.

Daniel Hannan - The EU Racket

Mr President, it is always about the money, is it not. How much time we spend in this Chamber talking about transfers of cash! We never think about the debilitating effect it can have on individuals, on whole professions, consultants and contractors, and the people who have learned how to make a living out of the Brussels institution, even on whole nations who are encouraged to look beyond their borders for every rise in life. Implementation of the European Fund for Strategic Investments, European Parliament, Thursday, 15 June 2017 – Strasbourg. Source: DanHannan YouTube channel.

Video: 

Daniel Hannan - EU reket

Gospodine predsjedniče, uvijek se radi o novcu, zar ne. Koliko vremena provodimo u ovoj komori govoreći o transferima novca! Mi nikada ne razmišljamo o onesposobljavajućem efektu koje to može imati na pojedince, na čitave profesije, konsultanate i izvođače radova, i na ljude koji su naučili kako da žive od briselskih institucija, čak i na čitave nacije koje su podstaknute da gledaju dalje od svojih granica za svaki uspon u životu. Debata: Implementacija evropskog fonda za strateške investicije, Evropski parament, Strazburg, 15. juni, 2017.

Video: 

Godfrey Bloom on Government and Taxation in the EU

“Mr. President, I'm minded actually to quote the great American philosopher Murray Rothbard here that the state is an institution of theft writ large. Tax is just about a system where politicians and bureaucrats steal money from their citizens to squander in the most disgraceful manner. This place is no exception.” - Godfrey Bloom

Debate: Action programme for taxation in the European Union for the period 2014-2020. European Parliament, Strasbourg, 21 November 2013.
 

Video: 

Zastupnik rekao istinu: porez je krađa!

“Gospodine predsjedavajući, ponukan sam da citiram velikog američkog filozofa Murray Rothbarda koji je rekao: Država je institucija krađe na veliko.” ... “kada ljudi prokuže vaše smicalice, neće proći dugo vremena prije nego što provale u ovu dvoranu i objese vas, i biti će u pravu što će to učiniti.

Debata: Program akcije za oporezivanje u Evropskoj uniji za period između 2014-2020. Evropski parlament, Strasbourg, 21 Novembar 2013.

Video: 

Drugi OPEN Fest u Sarajevu

Datum: 
Friday, 27 October, 2017 - 09:00 - Tuesday, 31 October, 2017 - 17:00

U Sarajevu će se u periodu od 27. do 31. oktobra ove godine, održati drugi OPEN Fest. Riječ je o najvećem libertarijanskom festivalu u Evropi, koji je prošle godine ugostio preko 5.000 domaćih i inostranih učesnika.

What is the Highest Federal Income Tax Any American Should Have to Pay?

An excerpt on taxes from a Republican debate for president of the United States in 2012.

Izvor: UnfilteredView YouTube kanal.

 

Video: