Libertarijanizam na zapadnom Balkanu u prvih 10 godina

Sa završetkom 2017. godine, navršava se 10 godina od kako su gotovo neizgovorive riječi 'libertarijanizam', 'libertarijanac' i 'libertarijanci' polagano ušle u svakodnevni rječnik zemalja zapadnog Balkana.

Why Government Matters - Ron Swanson Explains How Taxes Work to a Nine Year Old

Ron Swanson explains how taxes work to a nine year old.
 

Video: 

Zašto je država važna – kako objasniti poreze djeci?

Ron Swanson objašnjava kako funkcioniraju porezi.

Video: 

Udruga Lipa - Crna knjiga trošenja javnog novca

Gdje nestaje novac poreznih obveznika? „Crna knjiga trošenja javnog novca“ dokumentirat će sve slučajeve netransparentnog i neefikasnog trošenja novca poreznih obveznika poput dvostrukih farbanja tunela, kupnje novih automobila za političare ili gradnje mostova koji ne vode nigdje. Šutnjom pristajemo na ovakav način vođenja države i trošenja našeg novca. Podržite Lipu i Crnu knjigu!

Izvor: Udruga Lipa YouTube kanal.

Video: 

John Stossel: Regions Around the World Want Independence - Let Them Leave!

Regions around the world want independence from countries that control them. John Stossel says if people want to secede - let them!

Video: 

Regioni širom svijeta žele nezavisnost - pustimo ih da se otcijepe!

Regioni širom svijeta žele nezavisnost od zemalja koje ih kontrolišu. John Stossel i Michael Strong kažu da ako ljudi žele da se otcijepe – ostavimo ih na miru, neka idu svojim putem!

Video: 

Yaron Brook - What Does It Mean To Be a Patriot?

Yaron Brook answers the question of what does it mean to be a patriot. “And I'm not a patriot if patriot just means opening my heart or loving America because it's this geography. I'm a patriot only to the extent that this country lives up to its founding principle. Only to the extent that this country protects individual rights. Only to the extent that this country is a country that is individualist, that protects the individual, that values the individual.” Yaron Brook Show. Source: Yaron Brook YouTube channel

Transcript:

Video: 

Yaron Brook - Šta znači biti patriota?

Yaron Brook odgovara na pitanje šta znači biti patriota. “Ja nisam patriota ako biti patriota znači samo otvoriti srce i voliti Ameriku zbog njene geografije. Ja sam patriota samo u mjeri u kojoj ova zemlja živi dosljedno po svojem utemeljivačkom principu. Samo u mjeri u kojoj ova zemlja štiti prava pojedinca. Samo u mjeri u kojoj ova zemlja jeste zemlja koja je individualistička, koja štiti pojedinca, koja vrjednuje pojedinca.” Yaron Brook Show

Video: 

You don't need a trade agreement in order to be able to trade - William Dartmouth

“So, the thing about trade agreements is, and I wish the British government understood this, you don't need a trade agreement in order to be able to trade.” William Dartmouth, UKIP MEP.

Video: 

Za trgovanje nije potrebno imati trgovinski sporazum - William Dartmouth

“stvar sa trgovinskim sporazumima je, a ja bih toliko želio da britanska vlada to razumije, za odvijanje trgovine nije potrebno imati trgovinski sporazum.” William Dartmouth, UKIP MEP.

Video: