Ničiju sreću osim moje vlastite je u mojoj moći da ostvarim ili da uništim

"Ničiju sreću osim moje vlastite je u mojoj moći da ostvarim ili da uništim.." - Ayn Rand

Ničiju sreću osim moje vlastite je u mojoj moći da ostvarim ili da uništim