Oni koji imaju privilegiju znanja imaju obavezu djelovanja

"Oni koji imaju privilegiju znanja imaju obavezu djelovanja." - Albert Einstein

"Mi kao grupa sada imamo veću odgovornost da delujemo nego oni koji žive u neznanju. Jednom kada o nečemu steknete znanje, vi imate obavezu da o tome nešto i uradite." - Ron Paul
 

Oni koji imaju privilegiju znanja imaju obavezu djelovanja