Ljudi koji rade da bi živjeli su opterećeni izdržavanjem ljudi koji glasaju da bi živjeli

Ljudi koji rade da bi živjeli su opterećeni izdržavanjem ljudi koji glasaju da bi živjeli.

Ljudi koji rade da bi živjeli su opterećeni izdržavanjem ljudi koji glasaju da bi živjeli