Hong Kong: 1950 nasuprot 2010

U rasponu od samo 60 godina, ekonomska sloboda je transformirala Hong Kong populaciju od 750.000 ljudi na 7,1 miliona ljudi i sa prosječnim primanjima po glavi stanovnika od 264 posto od svjetskog prosjeka.

Saznajte više o tome šta Hong Kong čini najslobodnijom ekonomijom na svijetu: www.slobodaiprosperitet.tv/hongkong

Hong Kong: 1950 nasuprot 2010