Kapitalizam = slobodno tržište

Kapitalizam = slobodno tržište.  Kapitalizam + država = burazerski kapitalizam, odnosno korporatizam.

Kapitalizam = slobodno tržište