Oporezivanje je cijena koju plaćamo zbog neuspjeha da izgradimo civilizovano društvo

"Oporezivanje je cijena koju plaćamo zbog neuspjeha da izgradimo civilizovano društvo. Što je više poreza, to je veći neuspjeh. Centralno planirana totalitarna država predstavlja potpuni poraz za civilizovani svijet, dok potpuno dobrovoljno društvo predstavlja njegovo najveće postignuće."
 
Mark Skousen
 
Oporezivanje je cijena koju plaćamo zbog neuspjeha da izgradimo civilizovano društvo