Strašilo

Udruženi sadržaj
moj obračun s njima
Ažurirano: prije 1 sat 56 minuta

Što se događa kada cigarete poskupe?

Sub, 22/10/2016 - 11:24

ili, smiješno je jer je istinito

 

Vidjeli ste ovo sliku koja se vrti po netu?:

I. efekt

I. efekt

 

I. efekt: Smanjena kupovna moć i povećano porezno opterećenje pušača

Pretpostavite cijenu kutije cigareta od 20 kn koja se povećava na 25 kn. I u jednoj i u drugoj cijeni sama cijena dobra prije poreza sudjeluje s 5 kn.

Ako pušač troši kutiju dnevno to je trošak na dobro koje kupuje od 5 kn x 30 dana = 150 kuna mjesečno.

Dok je cijena kutije cigareta 20 kuna to je i trošak poreza od (20 kn – 5 kn =) 15 kn x 30 dana = 450 kuna mjesečno.

Dok je cijena kutije cigareta 25 kuna to je i trošak poreza od (25 kn – 5 kn =) 20 kn x 30 dana = 600 kuna mjesečno.

Povećanjem cijene kutije cigareta kupovna moć pušača smanjuje se za 150 kuna mjesečno koje neće potrošiti na druga dobra (i opći porez na njih, država uprihoduje zapravo tek 120 kuna više ako prestavimo odstustvo štednje dijela dohotka).

 

Zamislimo sada tri pojedinačna pušača, s dohodcima nakon poreza od 2.500 kn, 5.000 kn i 10.000 kn.

Njihova porezna opterećenja prije i nakon poskupljenja cigareta idu kako slijedi (dohodak – 150 kn vrijednosti cigareta mjesečno – ostala dobra kupljena preostalim dohotkom nakon općeg poreza na potrošnju na ta dobra):

dohodak 2.500,00 5.000,00 10.000,00 efektivno porezno opterećenje prije poskupljenja u kn 830,00 1.330,00 2.330,00 efektivno porezno opterećenje prije poskupljenja % 33,20% 26,60% 23,30% efektivno porezno opterećenje nakon poskupljenja u kn 950,00 1.450,00 2.450,00 efektivno porezno opterećenje nakon poskupljenja u % 38,00% 29,00% 24,50% porast efektivnog poreznog opterećenja 14,46% 9,02% 5,15%

Iz dane tablice je vidljivo da su, za razliku od pogrešnih tvrdnji da je PDV regresivan porez, upravo trošarine na cigarete regresivan porez. Ne samo da su pojedinci s nižim dohotkom više opterećeni od pojedinaca s većim dohotkom, već se i svako dodano povećanje trošarina na cigarete više reflektira na pojedince s nižim dohotkom.

Zaključno napominjem da ne samo trošarine na cigarete, već i sve druge postojeće trošarine u poreznom sustavu RH imaju isti efekt, od trošarina na alkohol, pa do kave ili automobilskog goriva – budući da sve oporezuju dobra opće potrošnje koja uglavnom svi koriste. Jedina uvjetna iznimka tu su trošarine na automobile, no i kod njih je to samo pitanje skaliranja.

 

II. efekt: Supstitucija drugim drogama

Duhan je blaga opojna droga koja ima određena utjecaje na živčani sustav.

Duhan se konzumira upravo zbog utjecaja koji ima na živčani sustav čovjeka, ne zbog želje za akumulacijom katrana u plućima. Ukoliko to razumijemo, možemo shvatiti i da je iluzorna ideja da će se povećanjem poreza na cigarete smanjiti količina drogiranja. Umjesto toga, dogodit će se supstitucija te droge i to:

  1. supstitucija istom drogom, ali sada sa crnog tržišta i bez kontrolirane kvalitete (čitaj: rezani duhan);
  2. supstitucija drugom drogom, bio to alkohol, Normabel ili nelegalne droge. Podsjećam da se u Hrvatskoj godišnje na psiholeptike troši više od 300 milijuna kuna, a cca 12% odrasle populacije je svaki dan na nekoj od legalnih droga.

Zanimljivo je primjetiti sljedeće: pretpostavljajući da je antipušačka kampanja uspješna, bivši pušači imaju manje katrana u plućima, dok istodobno konzumiraju jače droge.


Filed under: ekstenzivna država, porezi
Kategorije: Hrvatska

Teorija medijalnog glasača i masovna imigracija

Pet, 14/10/2016 - 12:04

praktična politologija 101

 

Teorija medijalnog glasača je pretpostavka da će sustav koji donosi odluke glasovima većine u konačnici donijeti odluku naprihvatljiviju medijalnom glasaču. Medijan je pak sredina distribucije, odnosno za naše potrebe preferenca prosječnog glasača.

Važno je još reći da:

je mogući drugačiji rezultat ako je sustav odučivanja nesavršen. Recimo, da glasači o svakom pojedinom pitanju stalno referendumski glasaju, sustav bi bio savršeno efikasan. Da glasači biraju predstavnike, sustav će biti manje od savršeno efikasnog, ne samo zato što ni predstavnici ni glasači nemaju savršeno poklapanje po različitim pitanjima, veći i zato što političari redovito lažu i primaju mito.

se usprkos tome ova pretpostavka pokazala poprilično dobrom za predviđanje konačnih politika čak i u sustavima koji nemaju puno ikakvo pravo glasa.

 

Kako bi objasnili utjecaj masovne imigracije na stav medijalnog glasača, dajem sljedeći primjer na standardnoj distribuciji:

Preference glasača prema zdravstvenoj politici u zemlji X: crveni ne žele nikakvu ulogu države u zdravstvu, svjetlocrveni žele državnu zdravstvenu pomoć nekim skupinama (invalidima, umirovljenicima i sl.), svjetlozeleni žele državno zdravstvo za sve uz dopuštanje privatnog zdravstva za neke zdravstvene usluge, dok zeleni žele isključivo državno zdravstvo. Samo su bijeli neodlučni i podložni argumentima.

Preference glasača prema zdravstvenoj politici u zemlji Y: crveni ne žele nikakvu ulogu države u zdravstvu, svjetlocrveni žele državnu zdravstvenu pomoć nekim skupinama (invalidima, umirovljenicima i sl.), svjetlozeleni žele državno zdravstvo za sve uz dopuštanje privatnog zdravstva za neke zdravstvene usluge, dok zeleni žele isključivo državno zdravstvo. Samo su bijeli neodlučni i podložni argumentima.

 

Pretpostavimo da su bojevi stanovništva takvi da masovna imigracija iz zemlje Y u zemlju X ima značajne demografske utjecaje na zemlju X, te da stanovnici zemlje Y odluče da je trava zelenija u zemlji X iz nekoga razloga (zato što zbog svojih socijalističkih tendencija imaju problema sa uspostavom funkcionalnog društva u svojoj zemlji).

Kako se velikim priljevom stanovništva iz zemlje Y u zemlju X mijenaju preference medijalnog glasača u zemlji X. Ovako:

 crveni ne žele nikakvu ulogu zdravstve u državu, svjetlocrveni žele državnu zdravstvenu pomoć nekim skupinama (invalidima, umirovljenicima i sl.), svjetlozeleni žele državno zdravstvo za sve uz dopuštanje privatnog zdravstva za neke zdravstvene usluge, dok zeleni žele isključivo državno zdravstvo. Samo su bijeli neodlučni i podložni argumentima.

Preference glasača prema zdravstvenoj politici u zemlji Z (X + značajan dio Y): crveni ne žele nikakvu ulogu države u zdravstvu, svjetlocrveni žele državnu zdravstvenu pomoć nekim skupinama (invalidima, umirovljenicima i sl.), svjetlozeleni žele državno zdravstvo za sve uz dopuštanje privatnog zdravstva za neke zdravstvene usluge, dok zeleni žele isključivo državno zdravstvo. Samo su bijeli neodlučni i podložni argumentima.

Pošto je imigracija masovna pretpostavljamo da nositelji svih preferenci sele sukladno normalnoj distribuciji i dobivamo što? Preferenca medijalnog glasača u zemlji Z (X + značajan dio Y) više nije državna državna zdravstvena pomoć nekim skupinama (invalidima, umirovljenicima i sl.), već državno zdravstvo za sve uz dopuštanje privatnog zdravstva za neke zdravstvene usluge.

Ne znači da će se nužno dogoditi promjena sustava (vidi točku o nesavršenosti sustava odlučivanja), no preferenca medijalnog glasača po tome pitanju se promjenila i u kratkom roku vjerojatno hoće. U dugom roku s novim generacijama političara koji čije će pozicije biti usklađenije sa onima medijalnih glasača sigurno hoće.

Čestitamo, otvaranjem svojih granica radi većih ekonomskih sloboda upravo ste smanjili ekonomske slobode u svojoj zemlji.

Ali reći ćete, muh, obrazovanje, možemo naučiti imigrante iz zemlje Y da budu kao stanovnici zemlje X. Osim što to samo po sebi nije točno jer zanemaruje da biološke i kulturne poticaje, i osim što to bar sa prvom generacijom imigranata sigurno nećete i bar se kratkoročno medijalni glasač pomiče, zaboravljate i to da vi… ne da nemate monopol na obrazovanje, već ga zapravo vjerojatno ima tamnozelena ekipa na prvom grafu.

 

Relevantnost za RH prilike:

ako već selite u razvijeni svijet, isplativije vam je da vas što manje susjeda slijedi.


Filed under: krah EU
Kategorije: Hrvatska

Veliki eksperiment

Uto, 11/10/2016 - 13:04

praktična eugenika 101

 

Eugenika (od grčkog εὖ eu, “dobro” and γένος genos, “grupa, rasa”)

Skup vjerovanja i praksi koji ima za cilj poboljašnje genetske kvalitete ljudske populacije.

Filozofija koja zagovaranja poboljšanje ljudske genetike kroz promociju viših stopa reprodukcije onog dijela ljudi s poželjnim osobinama (pozitivna eugenika), ili smanjenje stopa reprodukcije i/ili sterilizaciju ljudi s manje poželjnim ili nepoželjnim osobinama (negativna eugenika), ili oboje.

 

 

Zamislite da možete izvršiti takav utjecaj na neko dano ljudsko društvo da ga za sve praktične svrhe vi oblikujete.

Zamislite također da postoji negativna sprega između inteligencije i stupnja kontrole koje generalno možete vršiti nad takvim društvom – da će ne nužno, ali generalno, inteligentnija populacija uz to što će biti individualnija i međusobno manje nasilna, biti i manje pokorna te teže kontrolabilna i manipulirana.

Postoji dakle trade off, inteligentnija, produktivnija, manje nasilna i teže krontrolabilna populacija vs manje inteligentna, manje produktivna, više međusobno nasilna ali isto tako podložnija manipulaciji i lakše kontrolirana nasiljem populacija.

 

Pozivam Vas da za stoga osmislite:

  1. kako utjecati na to društvo kako bi se ono postepeno transformiralo prema društvu inteligentnijih ljudi;
  2. kako utjecati na to društvo kako bi se ono postepeno transformiralo prema društvu kontrolabilnijih ljudi.

 

 

Moji odgovori na dani problem idu kako slijedi.*

 

Da pokušavam stvoriti društvo inteligentnijih ljudi promovirao bih takav sustav vjerovanja u kojem je svatko sam na svijetu i odgovoran sam za sebe i svoje postupke. Ne samo da eventualno spasenje pojedinca, već i blagostanje na ovome svijetu, ovisi o samom pojedincu i njegovom trudu uloženom u isto.

Možda bih sastavio ovakav popis.  Požuda, neumjerenost, pohlepa, nemar, bijes, zavist, oholost. Posebno bih se pobrinuo da na tome popisu bude zavist. Upravo je zavist ta koja je najgora od svih i koju bih se najviše trudio iskorijeniti. Ne samo zato jer su vječno zavisni pojedinci patetični, već i zato što “uvijek mi je netko drugi kriv” zapravo potiče i manje i više sposobne ljude da sami ne pokušaju popraviti vlastiti položaj.

Promovirao bih gospodarski sustav u kojem se moja populacije pobrinjava za svoje vlastito preživljavanje i blagostanje individualno, dobrovoljno trgujući svojim radom i imovinom. Gdje bi onda oni koji su u takvom sustavu efikasniji u prikupljanju resursa (inteligentiji) češće širili svoje gene.

Ne samo to, već bih poticao političku i gospodarsku decentralizaciju na svakom koraku, kako bi ne samo pojedinci međusobno konkurirali jedni drugima, već bi i podgrupe populacije međusobno konkurirale jedne drugima.

 

Da pokušavam stvoriti društvo kontrolabilnijih ljudi gurao bih takav sustav vjerovanja u kojem je svatko ovisan ovisan o nekome ili nečemu. Ne samo da eventualno spasenje pojedinca, već i blagostanje na ovome svijetu, ovisi o nekome ili nečemu drugom.

Svima bi bilo jasno dano do znanja da su samim rođenjem na ovaj svijet oštećeni, zaslužuju i imaju pravo na nešto. Ukrali su, tajkuni, i kakvi god treba stvarni ili izmišljeni grijesi iz prošlosti bi uvijek bili glavne priče koje bih poticao. Ponovite zamnom: lopov ovaj, lopov onaj, pravda, pravda, ukrali su, ukrali su, pravda, pravda.

Promovirao bih gospodarski sustav u kojem je moja populacije ovisna, ako već ne za svoje golo preživljavanje i blagostanje, onda već bar za život u starosti, obrazovanje, zdravstvo i slične pravedničke stvari. Gdje bi onda ne samo nestalo povezanost efikasnosti u prikupljanju resursa sa širenjem gena, nego bi se pojavila i obratna pojava.

Ne samo to, već bih poticao političku i gospodarsku centralizaciju na svakom koraku, kako nitko nikada ne bi konkurirao nekome drugome i tražio nova rješenja za ama baš išta, već samo tražio pravedno milosrđe od velikog centra.

 

Bar što se ekonomskih aspekata tiče, prvo rješenje možemo slobodno nazvati i kapitalizmom, a drugo socijalizmom.

 

* Zaj.ebavam se, da pokušavam stvoriti društvo inteligentnijih ljudi prije svega bih zabranio brakove rođaka jer takva sparivanja dokazano stvaraju nasilne fizički i retardirane mentalno imbecile. Sve drugo dolazi tek nakon toga.


Filed under: znanstvena metoda
Kategorije: Hrvatska

Pogled s desne strane (2)

Sub, 17/09/2016 - 14:14

postoje li vlasnička prava dok nitko nije voljan+sposoban zaklati za njih? 

 

U prethodnom postu razmatrali smo može li slobodno tržište pružati obranu (tj. zaštitu vlasničkih prava) i zaključili da je to nemoguće. Naime, svi takvi pokušaji nužno će završiti monopolizacijom zaštite vlasničkih prava na određenom području od strane neke ogranizacije ili grupe, odnosno, nekim oblikom države.

 

Priča međutim tu ne staje, već se iz nje može logično postaviti pitanje, a što su to uopće vlasnička prava? Da bi točno objasnili nedoumicu, zamislimo sljedeći primjer.

Vi kao osoba vjerojatno pretpostavljate da imate pravo raditi sa sobom što želite, odnosno da ste sami svoj vlasnik, imate vlasničko pravo na samoga sebe, slobodni ste.

Pretpostavite sada da ne gnjaveći nikoga Vi slobodni šetate šumom i susretnete sljedeću ekipu:

Davitelj djece i njegov sljedbenik

Masovni ubojica i njegov sljedbenik

Stari Kublaj kolje bez problema svakoga se nađe pred njim, a Marko zna jedi karate. Ne samo što smatraju da bi bilo zgodno da postanete Kublajev rob, nego će vas i bez problema prebiti, staviti u vreću i odvući do rudnika u kojem ćete do kraja života nabijati kamen u Kublajevu slavu. Nakon što vas Marko siluje u šu.ak.

Pitanje je sljedeće. Sve ako Vi osobno i imate nešto protiv toga, niste sposobni sami nadvadati dvojicu na slici i sačuvati svoju slobodu, odnosno vlasništvo samoga sebe. Da li u tome slučaju Vi i dalje posjedujete sami sebe?

 

Zamislimo sada da Vi i vaših 9 dobrih prijatelja ne gnjaveći nikoga slobodni šetate šumom i susretnete ekipu na slici gore.  Oni opet smatraju smatraju da bi bilo zgodno da postanete Kublajevi robovi  koji ćete kraja života u nekom rudniku nabijati kamen u Kublajevu slavu, a Marko bi vas sve do jednoga silovao u šu.pak. Međutim, Vas je sada 10, i iako je Kublaj ubojica samo takav a Marko zna jedi karate, iako bi koji od vas vjerojatno kupio prilikom obrane vaših života, odnosno vaših vlasničkih prava, vjerojatno bi uspjeli nadvladati ih i obraniti sebe (i svoje šupke).

Da li u tome slučaju Vi i vaši prijatelji i posjedujete sebe?

Odgovor je da, ali primjetite, samo u slučaju ako se borite zajedno i branite jedno drugoga i njegovo vlasništvo na samoga sebe.

 

Ako ideju proširimo na njenu logičku sljedbu, sa vlasništva osoba na vlasništvo stvari, onda dolazimo do sljedećeg zaključka:

Vi ste vlasnik svojih prava samo ako ste dio grupe koja će međusobno surađivati i koristiti nasilje prema onima koji nisu članovi te grupe kada se vaša vlasnička prava (osoba, imovina) ugroze. 

Dodatno, ako vaša grupa tolerira ili prihvaća članove koji nisu voljni braniti vlasnička prava drugih članova grupe (i štiti njihova prava bez “naknade”), Vaša prava postaju manje sigurna.

 

Kao objašnjenje druge tvrdnje:

Zamislite da u primjeru gore šetate s 4 dobra prijatelja i 5 zaposlenika Centra za mirovne studije za koje naivno mislite da su vam prijatelji. Iako bi Vi možda naivno u slučaju potrebe branili njih, i naivno očekivali od njih pomoć, 5 zaposlenika Centra za mirovne studije ne da ne bi učinili ništa da Vama i vašem prijatelju pomognu da se obranite. Ne samo da ste šetali sa krivim ljudima, ne samo da bi vaša taktička pozicija u borbi za svoj šupak koji slijedi bila ugrožena zbog Vaše pogrešne procjene zaposlenika Centra za mirovne studije, već bi isti vjerojatno sabotirali vas petero koji bi se pokušali braniti budući da bi po njima takva samoobrana bila nepoštivanje kulturnih običaja dvojca koji ste susreli.

 

Što se tiče teorije po kojoj vlasništvo proizlazi iz prvog mirnog posjeda:

Ne. Mislim, to je lijep način za uređivanja međusobnih odnosa unutar grupe, članovi takve grupe (/društva/države) želite biti, ali jednostavno nije točno.

 

Što se tiče teorije po kojoj vlasništvo proizlazi iz rada uloženog u stvar:

Ista je ili konfuzna i besmislena nadogradnja prvog mirnog posjeda i slijedom tome ima isti problem (jednostavno nije točna), ili je samo konfuzna i besmislena.

 

Što se tiče utilitarističkih teorijica:

Krive su. A kako osim što su krive, njihovo razmatranje isto tako oštećuje i mozak, ovdje stajemo.


Filed under: društvo i odgovornost, minimalna država, sloboda
Kategorije: Hrvatska

300-ti

Ned, 31/07/2016 - 12:57

3. jubilarni izbor postova

 

U čemu je fora s deflacijom? 

Istražujemo zašto kejnezijanci smatraju da je nemoguće postojanje potrošačkoga kredita i dolazimo do zaključka da su u krivu.

 

Sjajan argument protiv svjetske vlade

U Briselu su se prepali kada su čuli za taj post!

 

Koliko para toliko muzike

Istražujemo (ne)racionalnost potrošača i zaključujemo:

dok se radnički pokret zalagao za isključenje najmanje produktivnih sa tržišta rada i osiromašivanje radnika, potrošači pokret se zalaže za isključenje najjeftinijih proizvoda sa tržišta i osiromašivanje potrošača

Kontroverzno? Čekajte tek da pročitate post!

 

Nevolje u paklu

O nedavnoj dokapitalizaciji HPBa prije nego što je ista provedena. Mudro zaključujemo da je privatizacija dodatno nužna jer:

Paraziti na “društvenom” “državnom” “zajedničkom” “nacionalnom” i inom vlasništvu neizbježno uništavaju kapital sa kojega se hrane, i nakon toga traže od politike da taj kapital obnavlja. Najveći problem sa postojanjem državnog kapitala je što se taj kapital kontinuirano mora obnavljati iz poreza i zaduživanja.

Od ostalih zanimljivosti, u postu je dan izračun koji pokazuje da Hrvatske autoceste godišnje nepovratno uništavaju vrijednost od cca 12,5 kilometara autocesta koje će porezni obveznici ponovo morati izgraditi ako se Hrvatske autoceste ne privatiziraju.

 

Mit o teškim reformama

Dokazujemo, provesti reforme je banalno.

 

bonus 1: TEORIJA SVEGA

Kapital, produktivnost, imigracija, slobodna trgovina i rezervna valuta, i kako nas neispravno razumijevanje svih tih procesa dovodi do toga da se bojimo da će nam roboti uzeti posao. Nemojte me krivo shvatiti, robota se treba bojati, ali više u smislu da će dignuti revoluciju i sve nas pobiti. Po preporučenom redu čitanja:

Ekonomske posljedice imigracije

Ekonomske posljedice slobodne trgovine

Triffinova dilema

Utopijsko distopijske gluposti današnjice

 

bonus 2: HITOVI MLADIH MARKSISTA

Ivan PernerDavid GraeberThomas Piketty

Naše liberalne zvijezde rekle bi, it’s about feeling, not thinking, mi kažemo, exactly.

 

Dragi čitatelji

Uzeo bih ovu priliku i da se ispričam što mi postovi ponekad sadrže poveći broj psovki, ali morate shvatiti, to je samo zato što ih često pišem pijan.

Do čitanja

1., 2.


Filed under: misc
Kategorije: Hrvatska

Kada shortati dionicu?

Ned, 24/07/2016 - 14:07

Charles C. Johnson & Stefan Molyneux

 

Sjajan video, ne samo zato što je Molyneux najbolji kada ima dobroga sugovornika, nego zato što ovdje stvarno možemo naučiti nešto novo o biznisu.

Najvažniji dio, svijet je dovoljno poludio da se moguće obogatiti na sljedeći način: proučavanjem nefinancijskih izvještaja kompanija može se dobiti uvid u to koliko se koja kompanija bavi glupostima tipa diversity i slične spike. To, a pogotovo promjena u tome smjeru, signal je da se događa misalokacija fokusa i resursa koja će u budućnosti dovesti do pada profitabilnosti poslovanja i nakon toga cijene dionice kompanije. Short.

Misc, o dodatnim signalima nadolazeće recesije u SAD-u.


Filed under: financije & računovodstvo, ljevičarski kult smrti, poslovni ciklus
Kategorije: Hrvatska

Bill Whittle

Sri, 20/07/2016 - 16:21

o snazi ideja i njihovoj prezentaciji


Filed under: kultura (kvazi)
Kategorije: Hrvatska

Triffinova dilema

Uto, 05/07/2016 - 13:16

onako kako je ja razumijem

 

Da moram nabrojati koji su to najvažniji uvidi koji su napravljeni u ekonomiji kao znanosti u 20. stoljeću, nabrojao bih cca 5 njih. 2 su Misesova, problem kalkulacije u socijalizmu i austrijska teorija gospodarskog ciklusa, tu je Solow–Swan model koji objašnjava gospodarski rast u dugom roku, tu je Hotellingovo pravilo koje objašnjava upotrebu ograničenih resursa tijekom vremena, a 5. definitivno nije Coase nego Triffinova dilema.

 

 

A Triffinova dilema je jedna zanimljiva i očita stvar koja se prvi puta pred mojim očima pojavila kao gotovo fusnota u mome udžbeniku iz Monetarne politike (to je bilo prije Bolonja dumbed down udžbenika kada su čak i u udžbenicima tu i tamo znale pisati zanimljive sitnice). Ukratko, ide ovako:

Recimo da vaša (fiat) valuta postane rezervna svjetska valuta. Vaša država/društvo kao društvo sada možete koristiti seigniorage. Čuli ste za seigniorage? Ono kada država tiska novac koji zamjenjuje za robe i usluge? E pa, ovo je slično. Vaša država/društvo tiska novac koji zamjenjuje za inozemne robe i usluge.

Ali, ako vi to stvarno radite, jednako kao što bi domaći seigniorage doveo do inflacije i kraha valute nakon previše otisnutog novca, tako i slanje novih količina rezervne valute u inozemstvo dovodi do prevelikih zaliha te rezerve, gubitka povjerenja u rezervnu valutu, odbacivanja te rezervne valute i njenog vraćanja u zemlju emitera, odnosno inflacije i kraha valute.

 

Tiskati li ili ne tiskati?

S jedne strane ako tiskate, dobivate džabe stvari za svoju populaciju koja će biti sretna, jer hej, džabe (ideja se zove socijalna država). Lakše financiranje vojnih ekspedicija ako furate na to. Možete čak i vojnom silom poticati održavanje svojega statusa rezervne valute. (Ideja se zove NWO).

S druge strane znate (ili predosjećate) da to ne može trajati vječno. Ako se upustite u tu igru, pitanje je desetljeća kada će vas status imanja rezervne valute dovesti do kraha te rezervne valute, ali prije toga, i do uništavanja vašeg domaćeg gospodarstva.

 

Tiskati li ili ne tiskati?

Kako su u pitanju države, odgovor je naravno tiskati. (Usprkos nazivu, Triffinova dilema uopće nije neka dilema…)

Međutim, ono što kod Triffinove dileme nije toliko zanimljivo su neki matematički odnosi na financijskim tržištima i slične kratkoročne spike kojima se bavi većina napisanog o temi. Ako razmislite, ono što je stvarno zanimljivo je su spore dugoročne promjene koja se događaju s državom/društvom koja ima status rezervne valute.

Očito, da bi neka (fiat) valuta dobila status rezerve, društvo koje je koristi mora biti produktivno. Državna potrošnja mora biti kontrolirana. Valuta se ne smije tiskati samo tako, mora biti praktično najmanje tiskana u svome globalnom okruženju. Inflacije nema. To je u osnovi jedno zdravo i snažno društvo.

 

Tijekom desetljeća, stalna pojava je da se bar dio domaće potrošnje financira tiskanjem novca. A kako ta dobra i usluge koje se troše dolaze iz inozemstva, nije u pitanju preraspodjela unutar zemlje i prikriveno oporezivanje kao u klasičnom tiskanju novca. Cijelo društvo, ili bar većina, uživa veći životni standard od svoje produktivnosti.

Proizvodni kapaciteti se sele u inozemstvo. Rezervna valuta toliko je jaka da se proizvodnja u inozemstvu više isplati nego u zemlji i, sve drugo isto, nema toga protekcionizma koji će to spriječiti. Čim dobavljate iz inozemstva tiskanjem novca, imate deficit platne bilance. Deficiti platne bilance postaju uobičajena stvar.

U najboljem slučaju, domaći proizvodni kapaciteti neće rasti stopama rasta potrošnje. Alternativno, može vam se događati čak i da se domaći obujam proizvodnje roba i usluga i smanjuje i supstituira uvozom iz inozemstva koji se plaća emisijama domaćeg novca.

Efekti su razorni i u drugim dijelovima vašega domaćega društva. Kako lifrate novo emitirani novac u inozemstvo? Izravno iz tiskare? Ne, preko financijskog sustava. Financijski sustav prerasta stvarne potrebe domaćeg tržišta i događa se ogromna misalokacija resursa u njegovu korist. To je samo jedna od misalokacija resursa koje se događaju.

Desetljeća takvoga života mijenjaju sve od mentaliteta vašega stanovništva do vašega političkoga sustava.

I cijelo to vrijeme kako postajete sve ovisniji, sve nužnije postaje takvo financiranje domaće potrošnje, i time sve bliži krah i gubitak statusa rezervne valute. S druge strane, vaše gospodarstvo je s godinama sve manje zdravo u odnosu na ostatak svjetske ekonomije, i što više vremena prođe, to će u lošijem stanju dočekati krah i kretanje od nule.

 

Čak i da smatrate da je to problem, što zapravo možete napraviti sve da i želite dobro? Ponavljam, čim dobavljate iz inozemstva tiskanjem novca, imate deficit platne bilance.

Carine? Žalim, i dalje imate deficit platne bilance.

Devalvacija valute? Žalim, i dalje imate deficit platne valute.

Subvencije domaćoj proizvodnji? Žalim, i dalje imate deficit platne valute.

Jedini način da problem riješite je… da se odreknete statusa rezervne valute. Ali to je zapravo jedino što nikada voljno nećete napraviti, jer ste vjerojatno već otišli predaleko, i zato jer jednostavno nećete.

 

Sve to budi rečeno, Triffinova dilema se odnosi na SAD, predviđa krah dolara, ja bih rekao da lijepo odgovara predviđanjima koje se mogu izvući iz nje, a krah dolara i gubitak statusa rezervne valute još uvijek čekamo.


Filed under: ekonomska povijest, neoklasična sinteza, poslovni ciklus
Kategorije: Hrvatska